Kinezyterapia


Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe.

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych oraz przed porodem.

Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia.

Najbardziej wskazane formy rehabilitacji medycznej to :

 

PNF czyli ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

 

Wskazania:
NEUROLOGIA:

 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
 • wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
 • wszelki choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
 • stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona


ORTOPEDIA:

 • pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
 • złamania tkanki kostnej
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
 • zaburzenia prawidłowej postawy - reedukacja posturalna
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo - krzyżowego
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
 • leczenie stawów hypermobilinych - stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn
 • inne

 

McKenzie

Najlepsze wyniki terapia daje w przypadku szybkiej reakcji na mechaniczne uszkodzenie krążka międzykręgowego. Czasem już pierwsza wizyta zmniejsza stopień odczuwania bólu o 90 %. Im dalsze jest promieniowanie do stopy lub do dłoni tym rehabilitacja trwa dłużej nawet do 6 tygodni.
Po dwóch tygodniach bezbolesnych, konieczne jest rozciąganie blizny powstałej po uszkodzeniu krążka międzykręgowego. 

 

Kaltenborn

Metoda manualnej mobilizacji stawów, w których występuje odwracalne ograniczenie ruchomości. Opiera się na stosowaniu zasady ślizgu stawowego tzn. prawidłowa ruchomość stawu jest uzależniona od możliwości prawidłowego ślizgania się po sobie powierzchni stawowych. Metoda wykorzystuje szereg technik mobilizacyjnych, które stosowane są bez czynnego udziału pacjenta (tzw. mobilizacje bierne). Techniki stosowane są zarówno doleczenia stawów kończyn jak i stawów kręgosłupa.

 

 Mulligan Concept

Terapia manulanla połączona z ruchem, która daje możliwość stosowania jej u pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym.

Według koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, które zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

 

Wskazania:

 • ograniczenie ruchomości lub ból występujący przy ruchach odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, bóle głowy, migreny, zawroty i nudności
 • ograniczenie ruchomości lub ból występujący przy ruchach w stawach kończyny górnej i dolnej, łokieć golfisty, łokieć tenisisty, zapalenie stożka rotatorów, inwersyjne skręcenie kostki

 

Kinesiology Taping 

Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

 

Istnieje sześć głównych technik aplikacji:

- mięśniowa, więzadłowa, limfatyczna, powięziowa, korekcyjna i funkcjonalna.

Różnią się od siebie sposobem przyklejenia w zależności od tych elementów możemy osiągać pożądany rezultat.

Metoda ta:

 •  jest dobrze akceptowana przez pacjentów
 • działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej
 • efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu
 • nie wyklucza stosowania innych form terapii

 

Zintegrowane techniki na tkankach miękkich, punkty spustowe

Mięśniowo- powięziowe punkty spustowe są to miejsca szczególnej nadwrażliwości mięśniowej.  Zintegrowane techniki leczenia tkanek miękkich polegają na likwidowaniu zaburzeń przy użyciu kostek lodu lub mikromasażu  z bezpośrednio po nich rozciąganiem zajętych mięśni. Metoda ta jest bezbolesna  i ma nieoceniony wpływ na dysfunkcje i urazy tkanek miękkich czyli mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł.

 

Wskazania:

 • u osób starszych
 • słabych pacjentów
 • u silnie reagujących na inne terapie fizykalne: mobilizacje, manipulacje
 • w syndromach bólu występującego wszędzie, np. fibromialgie
 • u pacjentów po operacjach
 • w normalizacji napięcia mięśniowego
 • w przykurczach pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego
 • w osłabieniu mięśni
 • w ograniczeniu ruchomości stawów wynikającym z dysfunkcji tkanek miękkich
 • w chorobach reumatycznych
 • w osteoporozie

 

Ćwiczenia i profilaktyka wad postawy i otyłości u dzieci

Zajęcia prowadzimy indywidualnie lub w małych grupach, według odpowiednio dobieranego programu ćwiczeń, udzielamy instruktażu dla rodziców.